Раждане

Във форма след секцио Раждане

Във форма след секцио

Възстановяването след секцио е по-бавно и трудно, отколкото след естествено раждане.

Ребозо в родилната зала Раждане

Ребозо в родилната зала

Ребозо е дълъг мексикански шал, традиционно използван от мексиканските жени за различни цели - като част от облеклото, като индикатор за семейното положение, за носене на бебето.

Терминът е далече Раждане

Терминът е далече

В България около 9% от бебетата се раждат недоносени. Процентът е висок, сравнен с този в Европа - 5%.

Тоалет преди раждането Раждане

Тоалет преди раждането

При постъпване в родилния дом родилката преминава така наречената хигиенна подготовка за раждането.