Новини

Започват проверки на пояси и жилетки в търговската мрежа

Кампанията е в сила от 3 юли.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за поредна година започва кампанийна проверка под мотото „Безопасно лято 2023 г.”. Ще се проверяват пояси за ръце и жилетки, а целта е да се установи дали се спазва нормативната уредба. .

Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ” маркировка за съответствие; трайно нанесена маркировка за идентификация върху поясите за ръце и жилетките на български език, която да съдържа информация и предупредителни текстове за правилната им и безопасна употреба; наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продуктите на пазара; инструкции за употреба и информация за безопасност на български език; декларация за съответствие, която трябва да придружава продуктите.

През 2022 г. са проверени общо 380 бр. пояси за ръце, като при 219 от тях са констатирани нарушения.

 

Сподели: